विज्ञान केंद्र


मुख्यपान     मुक्त प्रकल्प     लेखमाला     उपक्रम     संपर्क    


नवे संकेतस्थळ

हे विज्ञान केंद्राचे नवे संकेतस्थळ आहे. html5 भाषेचा वापर केल्याने ते तुमच्या ब्राउजरवर वेगाने प्रकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जुने संकेतस्थळ या ठिकाणी वाचता येईल. ही साइट मोबाइल आडवा धरून अधिक चांगली दिसते.

विज्ञान केंद्र काय आहे ?

  • विज्ञान तंत्रज्ञानाचा वापर थेट सामान्य माणसासाठी व्हावा यासाठीचा सेवाभावी उपक्रम. A voluntary activity to make science and technology useful directly to the common man.
  • निसर्गस्नेही तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट. Developing environment-friendly technology.
  • प्रयोग, प्रकल्प, प्रशिक्षण आणि प्रबोधन या चतुःसूत्रीवर आधारित कार्यक्रम. A four point programme based on: Experiments, Projects, Training and Spreading-knowldge.
  • स्वतःचे प्रश्न स्वतःच सोडवण्याची क्षमता निर्माण करण्याची धडपड A struggle to empower everyone to solve ones own problems.
  • प्रत्येकाकडून त्याच्या कुवतीनुसार घेऊन प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार देण्याचा ध्यास. From each according to ones ability, to each according to ones needs.

Author: विज्ञानदूत

Created: 2021-08-15 Sun 18:59